Maisha - Centrum voor Yoga en Mindfulness

Buik tot Baby

Een nieuwe groep Buik tot Baby start in september 2018 bij minimaal 4 deelnemers. In overleg zullen we dag en tijd bepalen. 

De Buik tot Baby lessen bestaan uit wekelijkse lessen zwangerschapsyoga. De Buik tot Baby kun je beoefenen  vanaf de 14e week van de zwangerschap. Je hoeft daarvoor geen eerdere yoga-ervaring te hebben.

Tijdens de zwangerschapsyoga komen er 3 thema's aan de orde namelljk:

  • overgave en ontspanning
  • concentratie en adem
  • kracht

Alle thema's zijn er op gericht de natuur "een handje te helpen", als het moment van bevallen daar is. Daarbij wordt tevens vertrouwen gekweekt in het eigen lichaam.

Bij het thema "overgave en ontspanning" zijn de oefeningen erop gericht om de bekkenbodem te durven openen en de liezen soepeler te maken.  Met oefeningen gericht op ontspanning kan het kindje beter groeien. Je leert je overgeven aan dat, wat de natuur van je vraagt.

Bij het thema "concentratie en adem" wordt de aandacht in de oefeningen gericht op de bekkenbodem met behulp van de adem. Concentratie is de aandacht daar richten, waar die verlangd wordt. Concentratie is nodig voor de ontsluitings- en persweeën.

Bij het thema "kracht" is de aandacht en zijn de oefeningen gericht op de uitdrijving. Fitheid en kracht staan daarbij centraal. Bij dit thema komen perstechnieken aan de orde.

Emma Haspels: docente yoga verzorgt de zwangerschapsyoga.  

 De lessen Buik tot Baby worden verzorgd op dinsdagavond van 19:00-20.00 uur op Vlasstee 4, Elst. De maandelijkse kosten zijn 36 euro. In de maand, dat je uitgerekend bent, betaal je per les. Er is geen opzegtermijn.