Mindfulness of aandachtstraining is een bewustzijnstraining waarbij oosterse meditatietechnieken zijn gekoppeld aan westerse psychologische inzichten. In het programma Mindfulness dat Emma Haspels van MAISHA Centrum voor Yoga en Mindfulness aanbiedt in samenwerking met Eric van de Berg van Stichting Flowing Mountains wordt de traditionele mindfulness gecombineerd met yoga-oefeningen.

Programma

In het najaar van 2019 is er een mIndfulnesstraining gepland op de dinsdagavonden. De kennismakingsbijeenkomst daarvoor  is op 3 september van 20:15 - 21:30 uur. De cyclus omvat 8 avonden, waarvan de data in onderstaande tabel onder "Cyclus 1"staan. De bijeenkomsten zijn steeds van 20:15- 22:30 uur en worden gehouden op Vlasstee 4, Elst.

Daarnaast is er een 2e cyclus op de woensdagochtenden van 10:15 - 12:15 uur. De kennismakingsbijeenkomst daarvoor  is op  2 oktober van 10:15 - 11:30 uur. De cyclus omvat eveneens 8 bijeenkomsten, waarvan de data in onderstaande tabel onder "Cyclus 2"staan.

Omdat tijdens de trainingen zaken naar boven kunnen komen, die meer aandacht behoeven, is het mogelijk om op eigen verzoek één of twee individuele coachingsgesprekken te hebben met één van de trainers. Daaraan zijn geen extra kosten verbonden.

Cyclus 1 Datum Cyclus 2 Datum 
bijeenkomst 1 17 september   bijeenkomst 1 23 oktober
bijeenkomst 2 24 september    bijeenkomst 2 30 oktober
bijeenkomst 3 1 oktober   bijeenkomst 3 6 november
bijeenkomst 4 8 oktober   bijeenkomst 4 13 november
bijeenkomst 5 22 oktober   bijeenkomst 5 20 november
bijeenkomst 6 29 oktober   bijeenkomst 6 27 november
bijeenkomst 7 12 november   bijeenkomst 7 4 december
bijeenkomst 8 19 november   bijeenkomst 8 11 december