Voor de vakanties volgen we het rooster van de basisscholen in Elst, behalve voor de meivakantie: waar de basisscholen meestal 2 weken vakantie hebben, heeft Maisha er één. 

Dat betekent:

Herfstvakantie: 19-23 oktober 2020

Kerstvakantie: 21 december 2020 - 1 januari 2021

Voorjaarsvakantie 15-19 februari 2021

Meivakantie 3-7 mei 2021

In de genoemde weken is er geen les, tenzij een les (bij voorbeeld door ziekte van de docent) wordt ingehaald.