Formeel vallen we als Maisha niet onder de noemer sportscholen, en zouden we de lessen door kunnen laten gaan. Aan een andere richtlijn kunnen we echter niet voldoen, nl. de richtlijn, dat de onderlinge afstand tussen deelnemers aan een groep minstens 1.5 meter moet zijn. Sommige yogascholen "lossen dat op", door het aantal deelnemers per groep te verminderen. Dat lijkt ons praktisch moeilijk uitvoerbaar.

Als Maisha hebben we daarom besloten, om - in lijn met het regeringsbeleid - alle lessen tot maandag 6 april te laten vervallen. Daarbij zijn voorlopig 2 scenario's denkbaar:

Scenario 1: de lessen mogen 6 april weer worden hervat.

In dat geval zijn er 3 weken geen lessen. We willen als compensatie de eerste 2 weken van juli de gemiste lessen van maart gratis aanbieden. De gemiste les van april wordt bij een andere groepen ingehaald óf de docente plant een extra les, b.v. op een vrijdagavond, een zaterdagochtend of een zondag. In dat geval loopt de contributie gewoon door en kan die worden stopgezet eind juni.

Scenario 2: ook in april mag onze yogaschool nog niet heropenen.

In dat geval worden de gemiste lessen van maart eveneens ingehaald in de eerste 2 weken van juli en wordt de contributie voor maart "normaal" betaald. April hoeft dan niet betaald te worden en als je 5 maanden respectievelijk een heel seizoen al hebt betaald, krijg je de contributie voor april gerestitueerd. 

Verder dan deze 2 scenario's willen we nog niet kijken. Dit is al ingewikkeld genoeg. We hopen, dat je begrip kunt opbrengen voor en medewerking zult geven aan de gekozen oplossing.

Tenslotte wensen we je veel sterkte de komende tijd en vooral een goede gezondheid!