In het voorjaar van 2019 is er een mIndfulnesstraining gepland op de dinsdagavonden. De kennismakingsbijeenkomst daarvoor  is op 26 februari 2019  van 20:00 - 21:30 uur. De cyclus omvat 8 avonden, waarvan de data in onderstaande tabel onder "Cyclus 1"staan. De bijeenkomsten zijn steeds van 20:15- 22:30 uur en worden gehouden op Vlasstee 4, Elst. De kennismakingsbijeenkomst is gratis. De kosten voor de training van 8 bijeenkomsten kun je hier vinden.

Omdat tijdens de trainingen zaken naar boven kunnen komen, die meer aandacht behoeven, is het mogelijk om op eigen verzoek één of twee individuele coachingsgesprekken te hebben met één van de trainers. Daaraan zijn geen extra kosten verbonden.

Cyclus 1 Datum Cyclus 2 Datum 
bijeenkomst 1 12 maart 2019   bijeenkomst 1 n.v.t.
bijeenkomst 2 19 maart 2019   bijeenkomst 2 n.v.t.
bijeenkomst 3 26 maart 2019   bijeenkomst 3 n.v.t.
bijeenkomst 4 2 april 2019   bijeenkomst 4 n.v.t.
bijeenkomst 5 9 april 2019   bijeenkomst 5 n.v.t.
bijeenkomst 6 16 april 2019   bijeenkomst 6 n.v.t.
bijeenkomst 7 23 april 2019   bijeenkomst 7 n.v.t.
bijeenkomst 8 7 mei 2019   bijeenkomst 8 n.v.t.