Wat is chakra-yoga?

Om het idee achter chakra yoga te kunnen begrijpen is een korte uitleg van chakra's op zijn plaats.

Chakra is een term uit de traditionele Indiase geneeskunde voor plaatsen in het energielichaam van de mens die van belang zijn voor zijn of haar levenskracht.
Chakra betekent wiel en refereert naar de draaiende beweging van energie. In een chakra wordt energie gebundeld en stroomt die energie in spiraalvormende bewegingen. We onderscheiden 7 hoofdchakra's -ook wel energiecentra genoemd- en elk chakra vertegenwoordigt een bepaalde energie. Zes chakra’s liggen langs de wervelkolom (zie afbeelding), het zevende chakra bevindt zich boven de kruin.

Het eerste chakra (het wortelchakra) heeft te maken met aarden, het tweede chakra (het heiligbeen- of navelchakra) gaat over voelen, het derde chakra (het zonnevlechtchakra) heeft te maken met wilskracht. Het vierde chakra (hartchakra) vormt de verbinding tussen de onderste drie en de bovenste drie chakra's en gaat over liefde geven en ontvangen. Het vijfde chakra (het keelchakra) gaat over zelfexpressie, het zesde chakra (het voorhoofd- of derde-oog-chakra) heeft te maken met zelfreflectie en het zevende chakra (het kruinchakra) gaat over zelfrealisatie. Een oefening, die met de laatste twee chakra's worden geprobeerd, is de kopstand.

In de chakra yoga gaan we ons bezig houden met de thema's van elk chakra. D.m.v. asana’s gaan we die energie in beweging brengen. Je wordt je zowel op geestelijk als op lichamelijk gebied meer bewust van die energie. Je wordt je meer bewust van jezelf. Je komt meer in contact met de diepere lagen in jezelf. Door te leren stevig te staan durf je op een steeds dieper niveau in liefde naar jezelf te kijken.

In praktische zin wordt er in de chakra yoga de eerste vijf minuten theorie gegeven over een chakra, vervolgens gaan we de energie van dat chakra ervaren en in beweging brengen door asana's, mantra's en meditaties en we sluiten af met een ontspanning gericht op een bepaald chakra. Ongeveer een maand lang zijn we bezig met een bepaald chakra, om ons daarna (cyclisch) op een volgend chakra te richten.