Wat is Hatha yoga?

Het woord Hatha yoga kan worden ontleed in "Ha", "Tha" en "Yoga". Ha betekent de zon, Tha : de maan en Yoga is de verbinding tussen zon en maan. Zon en maan staan symbool voor de polariteiten in het menselijk wezen. Die tegenstellingen zijn: het actieve tegenover het passieve, het mannelijke tegenover het vrouwelijke, inademing tegenover uitademing, binnen en buiten, links en rechts. Die polariteit is ook merkbaar in onze hersenen: de rechter- hersenhelft is het uitingsgebied van de emoties, het is de gevoels- en intuitieve kant, stuurt de linkerkant van het lichaam motorisch aan. De linker hersenhelft vertegenwoordigt de daadkracht, het is de actieve, logische en ordenende kant, stuurt de rechterkant van het lichaam motorisch aan. Met yoga is men in staat deze tegendelen in zichzelf bewust te worden, met elkaar in verbinding te brengen en in eenheid te laten samenwerken.

In de Hatha yoga vormen de adem, de geest en het lichaam een drie-eenheid. De adem vormt daarbij de verbinding tussen lichaam en geest. Door de adem te leren beheersen, is men in staat om spanningen in lichaam en geest los te laten. In onze lessen wordt er daarom veel aandacht gegeven aan ademtechnieken en adem- oefeningen. Alle yoga oefeningen (ãsana's= bestaan, aanwezig zijn) worden ondersteund en gedragen door de adem. Het gaat bij yoga niet om de prestatie of hoe lenig iemand is, maar om met je adem de ruimte in jezelf te gaan voelen. Ruimte in je lichaam zorgt voor ruimte in je geest. Het opent je geest voor nieuwe/andere inzichten. Hatha yoga is een zachte vorm van bewegen, waarbij alle spieren gestimuleerd worden.

Met Hatha yoga werk je aan lichamelijke en geestelijke balans!