MyoYin Yoga is een combinatie van Yin Yoga en MyoFascial Release. Yin yoga zorgt op zichzelf al voor soepel bindweefsel, een ontspannen lijf en meer bewegingsvrijheid. Maar het kan nóg meer juicy! Door een combinatie te maken van Myofascial Release met Yin Yoga namelijk. En dat noemen we dan Myo Yin!

MyoFascial Release gebruikt massage of druk om spanning uit trigger points te halen. Trigger points zijn contracties of pijnlijke verhardingen die de flexibiliteit en kracht van de spieren beperken. Trigger points zitten in spieren, maar kunnen in elke laag van zo'n spier voorkomen. Als er druk gegeven wordt op zo'n trigger point of als deze gemasseerd wordt, kan dit in eerste instantie pijnlijk aanvoelen. Toch zullen pijn en spanning uiteindelijk afnemen en zal er meer bewegingsruimte ontstaan. 

Tijdens MyoYin Yoga worden specifiek hiervoor bedoelde ballen ingezet om trigger points op de verschillende lagen in de spieren te bereiken. Dit gebeurt of:
direct door druk te geven op zo'n trigger point tijdens yogahoudingen, zodat de spanning hieruit weg kan vloeien
of:
indirect door massage van een bepaald doelgebied om ruimte te maken, zodat de yogahouding makkelijker aangenomen kan worden. Het is dus een vorm van yoga die nog dieper inwerkt op het fascie en daardoor een extra ontspannend effect op het fysieke, mentale en emotionele lichaam heeft.