Welkom op de site van Maisha!

Maisha is de naam van ons centrum voor yoga en mindfulness, gevestigd in Elst, Gelderland. Op deze site vind je informatie over wie we zijn, onze visie op de diverse vormen van yoga, die we aanbieden en op mindfulness. We bieden ook ayurvedische massages aan. Natuurlijk vind je op deze site ook  praktische informatie als lestijden en contactgegevens.

Maisha is Kiswahili voor leven en die naam is niet voor niets zo gekozen. Yoga is leven. Yoga is meer dan een serie lessen, waarin je de belangrijkste yoga-houdingen leert. Yoga is een voortdurende zoektocht naar je identiteit, een verdieping in jezelf. Het is daarmee evenzeer een spirituele bezigheid als een lichamelijke.

Mindfulness is een westers begrip dat staat voor aandacht en aanwezig zijn. Door de grote prestatiedrang (mannelijke energie) in onze samenleving zijn we weggegroeid van onszelf. Er is een grote behoefte om stil te staan bij onszelf en weer te voelen wat onze werkelijke behoeften zijn. Door middel van chakra-en ademoefeningen, meditaties en visualisaties gaan we ons open stellen voor vrouwelijke energie, zodat de balans weer hersteld kan worden. Daardoor ontstaat ruimte om anders naar onze binnen- en buitenwereld te kijken.Door middel van nieuwe psychologische inzichten en onderzoek van de hersenen, die aan de orde zullen komen, krijg je inzicht in je eigen handelen.

Het logo, dat je linksboven op deze site aantreft, bevat een afbeelding van de Keltische levensboom. De boom is een symbool voor het leven zelf. De boom vormt met zijn wortels en zijn takken de verbinding tussen aarde en hemel en is tevens het symbool voor harmonie en evenwicht. Harmonie en evenwicht zijn ook sleutelbegrippen in onze beleving en beoefening van yoga en mindfulness, voor onszelf en in onze lessen.

Rechtsboven het logo van de Vereniging Yogadocenten Nederland, waarbij Maisha is aangesloten. Alle yogadocenten van Maisha zijn dan ook bevoegde docenten.

En dat het niet allemaal zo serieus is als hierboven beschreven, moge blijken uit deze foto: in yoga-termen heet dit de lachende draak.....